Pages

Subscribe:

Thursday, January 12, 2012

Ийм улсад төрөөгүй нь азтай ч ийм цаг үед төрсөндөө харамсаж байна....

Хүн бүр үүнийг үзээсэй... Ийм улсад төрөөгүй нь азтай ч ийм цаг үед төрсөндөө харамсаж байна....No comments:

Post a Comment